സിസേറിയൻ ഇല്ലാതെ സുഖപ്രസവം ലഭിക്കാൻ

Normal Delivery Tips Malayalam – Dr. Mili Moni (Uro-Gynaecologist & Laparoscopic Surgeon- Malabar Hospital. Eranhipalam, Kozhikode) Useful Pregnancy Tips For Normal Delivery.

ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യാൻ
https://www.youtube.com/arogyam

Please like my facebook page
https://www.facebook.com/arogyamhealthtips/

Arogyam Youtube Channel publish Malayalam Health Tips and Beauty Tips includes How to prevent Heart attack, Symptoms of Kidney Disease, Varicose Vein Treatment weight loss tips malayalam. Lifestyle disease like Diabetes, Cholesterol, High blood pressure etc.. Malayalam Health videos and much more So what are you waiting for S-U-B-S-C-R-I-B-E and Join the best Malayalam Health Channel On YouTube.

നേരത്തെ Upload ചെയ്ത ചില വീഡിയോകൾ

1. നടുവേദന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്താം https://youtu.be/y0vmAz-nOwk

2 . LCHF Diet ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ : https://youtu.be/NhpVayK465Q

3. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം ? https://youtu.be/NA-GaysFHmM

4. കൊഴുപ്പ് അടഞ്ഞുകൂടി ചാടിയ വയർ എളുപ്പം മാറ്റിയെടുക്കാം https://youtu.be/GdrDVpQsVPY

5. പുരുഷന്മാരുടെ സ്തന വലുപ്പം കുറയാൻ https://youtu.be/3KMlAIa-Bjc

6. തടി കൂടാൻ ഉള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ ക്രമം https://youtu.be/ZdYhf6gnIuw

7. വെരികോസ് വൈൻ പൂർണമായും സുഖപ്പെടുത്താം https://youtu.be/i354iAjLFUA

8. ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കാൻ ചില വഴികൾ https://youtu.be/Oy8LZ3I5ovM

9. മലാശയ കാൻസർ തിരിച്ചറിയാം ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ https://youtu.be/WGbhnieL9E4

10. നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ https://youtu.be/QcgF–qY43M

Keywords
health tips,arogyam,malayalam health tips,normal delivery,pregnancy malayalam,

View original video here.

Add Comment

Beds

Changing Tables

Potty Training

Nursery

Good News: You Can Now Create a Baby Registry at
19th week of Pregnancy
First Trimester Pregnancy: Everything You Need to Know
Top 10 Tips for Getting Pregnancy Fast in Hindi Ultimate
Baby Skull Fracture: Signs, Treatment, And When To Seek Help
Newborn care tips
Marriage After Baby 10 Tips for Pregnant New Mamas
Baby Rolling Eyes Causes, Symptoms And When To See A
Why Deworming Is Necessary For Your Child
FRENCH PARENTING TIPS I 5 Key Insights to Raising Babies
A Working Mom in the Time of COVID
8 Japanese Parenting Rules All Kids Need
WSHT Premature Baby Nutrition Video 1 Growth
Getting Your Toddler to Eat | Picky Eaters
HealthPhone™ Bengali বাংলা – Diet during Pregnancy
Nutrition in the first 1,000 days of a child’s life
Good News: You Can Now Create a Baby Registry at
Baby Skull Fracture: Signs, Treatment, And When To Seek Help
Why Deworming Is Necessary For Your Child
Getting Your Toddler to Eat | Picky Eaters
19th week of Pregnancy
Newborn care tips
WSHT Premature Baby Nutrition Video 1 Growth
FRENCH PARENTING TIPS I 5 Key Insights to Raising Babies